+421 905 695 320 +421 44 5549 460 info@broma.sk
SK | EN | PL | RU

Kultúra a história

Múzeum Liptovskej dediny Pribylina

Múzeum liptovskej dediny v Pribyline je vysunutou expozíciou Liptovského múzea v Ružomberku. V roku 1991 bola verejnosti sprístupnená jeho prvá časť. Ide o stavby zo zátopovej oblasti vodného diela Liptovská Mara a niektorých obcí horného a dolného Liptova.

Kostol Svätý Kríž

Drevený artikulárny kostol v Svätom Kríži patrí medzi najväčšie drevené kostoly v Európe. Bol tu prenesený počas výstavby Liptovskej Mary v rokoch 1974 až 1982 zo zatopenej obce Paludza.

Múzeum Janka Kráľa

Múzeum Janka Kráľa v súčasnosti skúma, dokumentuje, uchováva, ochraňuje a prezentuje zbierky - fondy historického, etnografického, umeleckého charakteru, ktoré súvisia s vývojom Liptovského Mikuláša a literátmi Liptova. Múzeum taktiež dokumentuje súdobé dianie v meste pre potreby kroniky mesta.

Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva

Špecializované celoslovenské múzeum zamerané na ochranu prírody a jaskyniarstvo Slovenskej republiky Múzeum sídli v regióne Liptov. Nachádzajú sa tu expozície Chránená fauna, Chránená flóra, Kras a jaskyne Slovenska.

Liptovské múzeum - Národná kultúrna pamiatka Čierny orol

Budova bývalého zájazdného hostinca, ktorej základy siahajú do 17. storočia, bola naposledy stavebne upravovaná v roku 1880. V minulosti tu bolo centrum kultúrneho života mesta Liptovský Mikuláš. V dvorane Čierneho orla sa konali divadelné predstavenia organizované spolkom Tatrín a predstaviteľmi.

Liptovská galéria P. M. Bohúňa

Galéria vznikla v roku 1955 a je treťou najstaršou na Slovensku (po Bratislave a Košiciach). Je umiestnená v historickom a kultúrnom centre mesta v príjemnom parkovom prostredí. Pôvodná budova galérie pochádza z konca 18. storočia.

Keltské nálezisko Havránok

Havránok predstavuje jedno z najvýznamnejších archeologických nálezísk na Slovensku, ktoré dokumentuje prítomnosť keltského obyvateľstva na Liptove v 4. až 1. storočí pred n. l. Archeológovia tu objavili a odkryli pozostatky sídliska z mladšej doby železnej označovanej aj ako laténska doba.